Děti

Když máte doma či ve škole hyperaktivní dítě…

Hyperaktivitou, tedy neurovývojovou poruchou, trpí téměř 9% dětí, tedy řekněme, že skoro každé desáté dítě má ADHD. Více tímto trpí kluci, ale ani u dívek to není výjimkou. Kluci tuto poruchu mají ještě často spojenou s poruchami učení, jako je třeba dyslexie či dysgrafie. Což dítěti stíží školní prospěch ve škole. U každého druhého člověka, který hyperaktivitou (ADHD) trpěl v dětství, přetrvá hyperaktivita do dospělosti. Dospělý člověk s poruchou hyperaktivity má trochu problémy s impulsivitou a vnitřním neklidem. Tento dospělý člověk má problémy i se soustředěním, ale s tím se dá pracovat. Jak se to stalo, že je vaše dítě hyperaktivní? Takže za to může: dědičnost, požívání alkoholu, kdy je matka těhotná, potíže v těhotenství a podobně. Například i stres v době těhotenství matky může způsobit hyperaktivitu dítěte… Kdy se příznaky objevují?

psychika

Nejčastěji ve věku dítěte, které chodí do školky a také dítěte, které chodí do základní školy. Může se to projevit i v kojeneckém věku. Dítě třeba hodně pláče. Hyperaktivní děti mají emoční problémy a to dosti často, jsou impulsivní. Tyto děti bývají hodně náladové. Musíme si uvědomit, že hyperaktivní dítě není ani nevychované a ani hloupé, je často chytré, šikovné… Zákazy a tresty nejsou vhodné příliš, ale nesmíme zase dítěti vše povolit, co si jen umane, je potřeba mu nastavit mantinely. Jasně dané mantinely. Hyperaktivní dítě potřebuje jasná pravidla, instrukce. Větší kontakt s rodiči a také větší kontakt s pedagogy, potřebuje rozhodně více pozornosti. Bohužel v českém školství nejsou speciální třídy, které jsou určené pro tyto děti. Nicméně pokud jste rodiči hyperaktivního dítěte, určitě je dobrý nápad zajít do pedagogicko- psychologické poradny, dítě nechat vyšetřit, poradit se co dál. Do školy pedagogům pak přinést zprávu z pedagogicko- psychologické poradny, kde jsou náměty a postupy, jak s dítětem pracovat ve škole. Popřípadě dítěti může být dán i asistent pedagoga, který se dítěti bude věnovat. 

holčika

Pro dítě je nutné: 
Jasně daná pravidla a instrukce.
Jasně dané mantinely.
Nesmíte mu dát velkou volnost.
Musíte dítěti dát hodně lásky, dítě musí vědět, že ho máte rádi.

Výchova takového dítěte má být sjednocena. Dítě musí být chváleno třeba za to, že tohle udělalo dobře, že tento úkol splnilo dobře a podobně. U dítěte je vhodné využít i dětského psychiatra, který ho vyšetří a může mu předepsat vhodné léky. Dítě klidně zapište i na dětskou jógu. Nebojte se spolupracovat s odborníky. Dítěti to pomůže, zklidní se. A bude spokojenější. 
Přeji pohodu a klid! 

Mohlo by se vám také líbit...