Kultura

Kultura jako obecné pojetí

Studiem kultury se zabývá hlavně obor kulturologie, Kultura je označení pro veškeré jednání člověka, které je vnímáno v kontrastu s přírodou. V užším slova smyslu jde o soubor lidských činností, jako je například literatura, malířství, divadlo, náboženství, případně i vzdělávání. V širším smyslu, zejména ve společenských vědách, je to systém činností a vzorců chování, které si člověk osvojuje jako člen společnosti, kde se tato kultura pěstuje a předává. Významem pojmu kultura je latinské slovo „cultura“ což v překladu znamená pěstovat, uctívat a také vzdělávat. Dříve bylo pěstování užitkových plodin, na rozdíl od plevele, který roste sám. Kultura byla také překládána jako péče o duši a později se začala používat jako označení činností, zejména těch uměleckých.

 

Kultura v Cové

 

V dnešní době do kultury patří spíše literatura, hudba i umění. Do pojmu kultury, ale také společnost zařazuje styl oblékání i jídelní strava. V širokém významu pojem kultura dnes užívá hlavně antropologie a sociologie, která chápe kulturu jako všechno to, co si jedinec osvojí jako člen společnosti jako je jazyk, náboženství, umění nebo zvyky. Kultura zahrnuje tedy vše to, s čím se člověk nerodí, ale nabyde během svého života. Lidé se kultuře musí naučit a osvojit si ji. Většinou ji sám nevytvoří, ale přebere od starších. Často je to kolektivní nastřádáním díla mnoha generací. Kultura je něco, o co lidé pečují, starají a co je zajímá. Kultura se vyjadřuje a předává nejčastěji řečí.

 

Moravská kultura

 

Vyznačuje se stálou jistotou v čase. Zároveň je pružná a velmi se přizpůsobuje k daným okolnostem. Její pokračování je spontánní a předává se na generaci. Nejedná se tedy jen pouze o kulturu, jako si většina z nás představí divadlo, umělecké galerie a podobná místa. Jde o člověka samotného, který se během svého života stane součástí své vlastní kultury.

Mohlo by se vám také líbit...