Kultura

Kultura pro všechny


Kultura je podle mého názoru styl. Každý ÄlovÄ›k, který žije kulturou, tak je to potom skvÄ›lé, protože díky kultuÅ™e ÄlovÄ›k může také poznávat různá místa anebo také různé vÄ›ci. SamozÅ™ejmÄ›, že kultura není jenom kino nebo divadlo. Kultura je mnohem víc. Já mám opravdu hodnÄ› blízko ke Å panÄ›lsku. Protože ve Å panÄ›lsku bydlí moje babiÄka s dÄ›deÄkem. Ano, oni jsou Å panÄ›lé. Ani jsem se jeÅ¡tÄ› maminky nezeptala, jak ona se vlastnÄ› seznámila s mým otcem, když můj otec je Å panÄ›l. MÄ› to ani tak docela nezajímalo, mÄ› Å¡lo spíše o tu kulturu. Mám ráda italské jídlo a také italské prostÅ™edí. A také hlavnÄ› to, že v Itálii je opravdu perfektní moÅ™e. A také mi pÅ™ijde, že lidé mají takovou kulturu.

Ve Å panÄ›lsku jsem byla nesÄetnÄ›krát.

Jsou více milí a přívÄ›tiví než my ÄŒeÅ¡i. AbsolutnÄ› nevím, Äím to je, ale slyším to opravdu z mnoha stran, že prý ÄŒeÅ¡i nejsou tak přívÄ›tiví, jako tÅ™eba například Italové nebo Å panÄ›lé. V tomhle ale jim dávám samozÅ™ejmÄ› za pravdu. Když jsem potom bydlela rok a půl ve Å panÄ›lsku, tak musí uznat, že tam je opravdu plno příjemných lidí. Líbí se mi to. Mám ráda místní kulturu a také místní zvyklosti. Kolikrát jsem také chodila ve Å panÄ›lsku do různých divadel, kde hráli jednoduÅ¡e taková pÅ™edstavení, která hráli neodborní herci, ale i takhle to bylo velice pÄ›kné.

Španělsko je moje srdcová záležitost.

PrávÄ› místní lidé se podporují v tom, když nÄ›kdo chce nÄ›co dÄ›lat, ale nemá na to vzdÄ›lání, může to zkusit. A právÄ› například zmínÄ›né divadlo může hrát opravdu každý, kdo má o to zájem a koho by to bavilo a má na to chuÅ¥. MÄ› se také líbí, když tÅ™eba lidé se zajímají o kulturu, protože to znamená, že lidé vlastnÄ› nezapomnÄ›li, zajímají se o nÄ›co a také si pamatují naÅ¡e kulturní dÄ›dictví. I dÄ›ti by mÄ›ly následovat kulturu. Nemusíte jezdit do jiných zemí anebo se vzdÄ›lávat v oblasti divadla a studovat historii divadla. StaÄí, když tÅ™eba nÄ›kolikrát do roka půjdete s rodinou do kina. 

Mohlo by se vám také líbit...